Het Wilhelmus

[color-box]Muziekles over de geschiedenis van ons volkslied (groepen 7 en 8)

Het Wilhelmus is een lied over Willem de Zwijger, de Nederlandse Che Guevara van de Tachtigjarige Oorlog.

Het ‘Wilhelmus’ is het oudste volkslied ter wereld. Het werd geschreven aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1570) toen de Lage Landen in opstand kwamen tegen de repressiepolitiek van de Spaanse Koning. Die had zijn ‘IJzeren’ hertog Alva in 1567 naar onze contreien gestuurd om orde op zaken te stellen, toen de Beeldenstorm hier in alle hevigheid was losgebarsten. In de daaropvolgende jaren zou Willem ‘de Zwijger’ van Oranje langzaam uitgroeien tot een iconische verzetsheld. Willem werd zo het symbool van de Opstand tegen Spanje. Het is deze Willem van Nassau die in de nationale hymne van Nederland wordt bezongen.[/color-box]

Het Wilhelmus is pas sinds 1932 ons nationale volkslied. Maar dit geuzenlied heeft al een geschiedenis van bijna 500 jaar. De melodie is van een onbekende auteur en klonk voor het eerst in 1568 bij het beleg van Chartres tijdens de 2de religieuze oorlog in Frankrijk. De Nederlandse tekst op de melodie werd waarschijnlijk geschreven door Petrus Datheen. Het Wilhelmus werd door de geuzen, die Willem de Zwijger als aanvoerder erkenden, als strijdlied geadopteerd.

In deze muziekles maken de kinderen kennis met de oorsprong van onze Nationale Hymne. Door te luisteren, te zingen en te spelen op Orff-instrumenten wordt hun visie over het Wilhelmus op unieke wijze verrijkt.

Aantal lessen: 1
Lesduur: 45 minuten
Plaats: het eigen leslokaal
Vereisten: digiboard

[color-button href=”https://www.tonhuijsman.nl/muzieklessen/muzieklessen-reserveren/”]Muziekles reserveren[/color-button]