Canon van de Nederlandse geschiedenis

Muzieklessen die de Nederlandse geschiedenislessen inleiden

Een vakoverstijgend en verbindend project.

De geschiedenislessen worden ondersteund door muziek(les)  waardoor de behandelde periode meer gaat leven

Het idee voor het ontwikkelen van dit project ontstond tijdens het lezen van Adriaen Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-Clanck (1626). De geschiedenismethode Brandaan vormde de rode draad bij het ontwikkelen van dit project

Van ieder thema zijn er 2 opeenvolgende lessen ontwikkeld die de geschiedenislessen in het basisonderwijs inleiden

Voor de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs[/color-box]

Mens en muziek, een combinatie die door de eeuwen heen onafscheidelijk is. Waar mensen zijn is muziek, waar muziek is zijn mensen. In plaats en in de tijd.

Vroeger was het niet anders dan nu. Muziek is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de cultuur en de maatschappij. Het vermogen om muziek te kunnen maken is een menselijke eigenschap; muziek bestaat al net zo lang als er mensen op aarde zijn. Het was een enorme stap in de muzikale evolutie toen de mensen muziekinstrumenten gingen maken. De uitvinding van het eerste snaarinstrument opende nieuwe culturele en muzikale mogelijkheden.

De menselijke geschiedenis loopt parallel aan de ontwikkeling van de muziek. De muziekdocent zingt samen met de kinderen liedjes over de mensen en culturen die vorm gaven aan de verschillende tijdvakken in de geschiedenis.

Niet alleen de oude Nederlandse volksliedjes komen in dit project weer tot leven. Ook de hedendaagse muziek komt in de lessen aan bod in de laatste thema’s.

De muziekdocent illustreert deze ontwikkeling met behulp van gitaar  en andere instrumenten. De kinderen nemen actief deel door dansen en het bespelen van het door de muziekdocent meegebrachte instrumentarium zoals Boomwhackers, trommen, claves, maracas etc. Daarnaast leren de kinderen eenvoudige ritme’s te lezen en te spelen.

Van oer-instrumenten tot moderne instrumenten; van oermuziek naar moderne muziek; een lijn die door de tijdvakken van de Canon van de Nederlandse geschiedenis heen loopt.

[color-box]
Groep 5
Thema 1: Nomaden, jagers en boeren
Muziek in de prehistorie (de eerste instrumenten)

Thema 2: Romeinen in Nederland
Thema 3: Leven als Ridder
Thema 4: De Middeleeuwse Stad
Thema 5: De wereld ontdekken[/color-box]
[color-box]
Groep 6
Thema 1: Handel overzee
Thema 2: Slavernij
Muziek: de geheime code van de slaven op de plantages

Thema 3: Industrie in Nederland
Thema 4: De Tweede Wereldoorlog
Thema 5: Welvaart in Nederland[/color-box]

[color-box]
Groep 7
Thema 1: Egypte
Thema 2: Het Romeinse Rijk
Thema 3: Het Christendom
Muziek in de Middeleeuwen

Thema 4: Het leven in de Stad
Thema 5: Een nieuwe tijd[/color-box]

[color-box]
Groep 8
Thema 1: De Gouden Eeuw
Thema 2: De Franse Tijd
Thema 3: Het ontstaan van een democratie

Thema 4: Twee Wereldoorlogen

Thema 5: Opnieuw oorlog[/color-box]

Aan het einde van de lessenserie

  • hebben de kinderen kennis gemaakt met muziek over andere culturen en uit verschillende landen en stijlperiodes.
  • kunnen de kinderen de in het project aangeboden liedjes zingen.
  • kunnen de kinderen eenvoudige ritmes (muzieknoten) lezen.
  • kunnen de kinderen de liedjes instrumentaal begeleiden m.b.v. het meegebrachte instrumentarium.

De lessen worden gegeven in de eigen klas waar een digibord aanwezig is. De liedjes worden in de les aangeleerd.

Aantal lessen: op afspraak (minimale afname = 2 lessen)
Tijd per les: 60 minuten
Prijs per les: € 75